Avís Legal

1. TITULARITAT

www.expocomsa.com  són uns dominis en Internet de titularitat de EXPOCOM S. a. amb domicili a carrer de la Diputació 118 baixos, 08015 (Barcelona). amb CIF número A-08617581. Telèfon: +34 93 451 23 77. Correu electrònic: expocom@expocomsa.es

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels dominis www.expocomsa.com, així com els elements continguts en aquest lloc web (a títol enunciatiu: imatges, documents o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc) són de la titularitat de EXPOCOM S.A., o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar en el disc portar aquests elements sempre que sigui per a fer un ús privat d’aquests. Queda, per tant, expressament prohibida la seva utilització amb fins a comercials i la seva distribució, així com la modificació, alteració o manipulació d’aquests elements.

3. RESPONSABILITAT I GARANTIA

EXPOCOM S. a. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del domini, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

EXPOCOM S. a. es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en els dominis www.expocomsa.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es facilitin a través d’aquesta, com la forma que aquests apareixen presentats o localitzats.

4. ENLLAÇOS I COOKIES

No podrà establir-se enllaços en els dominis www.expocomsa.com, o part d’aquests llocs web, sense el previ consentiment de EXPOCOM S.A.

En el cas que els dominis www.expocomsa.com contingui hipervinculos amb altres llocs web no gestionats per EXPOCOM S.A.,aquesta societat manifesta no exercir control algun sobre els mateixos, ni ser responsable del seu contingut, oferint-se únicament a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d’aquests. EXPOCOM S. a. podrà utilitzar “cookies” per a personalitzar la navegació de l’usuari, però sense que proporcionin referències que permetin deduir les seves dades personals. En cas que l’usuari no desitgi rebre «cookies» durant la navegació, haurà de desactivar l’opció corresponent del seu navegador, de tal forma que impedeixi la instal·lació de «cookies» en el seu ordinador.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EXPOCOM S.A. i l’usuari dels dominis www.expocomsa.com es regirà per la legislació vigent i, per a qualsevol litigi derivat de la seva existència o contingut, totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol un altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Política de Cookies

Who we are

Our website address is: https://expocomsa.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

shares